معرفی

کتابخانه انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور و دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دارای پیشینه 40 ساله بوده و از کتابخانه‌های نمونه در منطقه خاورمیانه است.

رسالت

  • شناسایی نیازهای اطلاعاتی اساتید، دانشجویان و کارکنان
  • فرآهم آوری منابع و اطلاعات علمی موردنیاز استفاده کنندگان
  • راهنمایی و آموزش مراجعان در بازیابی و استفاده از منابع اطلاعاتی
  • اطلاع رسانی در حوزه های موضوعی مربوطه
  • کمک به پیشرفت برنامه های آموزشی در کلیه گرایش های رشته علوم تغذیه و صنایع غذایی و انستیتو تحقیقات تغذیه
  • کمک به پیشرفت برنامه های پژوهشی دانشکده و انستیتو تحقیقات تغذیه
  • کمک به ارتقای دانش تخصصی کتابداران کتابخانه

 منابع کتابخانه

  • ده ها هزار جلد کتاب فارسی و لاتین
  • بیش از هزار عنوان پایان نامه پایان نامه و طرح تحقیقاتی در رشته های علوم تغذیه و صنایع غذایی
  • بیش از هزار فایل دیجیتال شامل پایان نامه، اسناد وکتب الکترونیکی لاتین

سپیده علی بیک
رئیس

مریم حاجی غلام سریزدی
کتابدار

مریم راثی
کتابدار

نرگس عباسقلی
کتابدار

شهلا عیوض زاده
کتابدار

فهرست