کلاس دکترا

 

کلاس های کارشناسی ارشد و کارشناسی (شامل 12 کلاس درس می باشد و هر کلاس از 20 نفر تا 50 نفر ظرفیت دانشجو دارد)

 

 

محل برگزاری دفاع پایان نامه ها

 

1- اتاق شورا

 

 

 

2- اتاق دفاع مجازی

 

 

 

3- اتاق برگزاری کارگاه

 

 

 

 

فهرست