گزارش نشست علمی و کارگاه Total Diet Study (TDS)

کارگاه و نشست علمی 5 روزه Total Diet Study از تاریخ 4 آذر ماه 96 تا 8 آذر ماه 96 در محل انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، با حضور نمایندگان سازمان بهداشت جهانی، کارشناسان سازمان غذا و دارو، محققان و اعضای هیئت علمی انستیتو تغذیه و نمایندگان وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان دامپزشکی برگزار گردید.

هدف از برگزاری این نشست و کارگاه مرور متدلوژی وبررسی چالشهای پیش رو برای اجرای پایلوت  طرح Total Diet Study، توسط کارشناسان بین المللی بود.

کارگاه مذکور طی 4 روز با سه محور اصلی، برگزار شد:

  • محور اول شامل تشریح کامل روش های نمونه برداری و آماده سازی نمونه ها برای آنالیز و معتبرسازی تجهیزات دستگاهی توسط آقای Luc Frederic Menry بود.
  • محور دوم شامل “ارزیابی مواجهه” و بررسی خطرات ناشی از دریافت فلزات سنگین با استفاده از نرم افزار rivm و در نهایت Risk characterization بود که توسط خانم Polly Boon ارائه گردید.
  • در سومین مرحله جزئیات روش های عملی بکار رفته در اجرای طرح Total Diet Study در کشور اندونزی توسط یکی از کارشناسان وزارت بهداشت آن کشور (خانم Nelis Imanningsih) بیان گردید.

مدعوین سازمان بهداشت جهانی در 3 روز مشترکاً به بیان دیدگاه ها و راهکارهای اجرای طرح پایلوت TDS پرداختند.

 

  • در روز چهارم کارگاه ضمن ادامه سمینارهای خانم ها Poll و Nelis به ترتیب در مورد Exposure assessment و TDS experiences in Indonesia با حضور مجریان طرح (از سازمان غذا و دارو و انستیتو تغذیه) نقشه راه ترسیم شد. در این مذاکرات مقرر شد اجرای عملیاتی طرح از ابتدای ژانویه 2018 آغاز و تا پایان دسامبر 2019 ادامه یابد.
  • پس از اتمام کارگاه، جلسه ای با حضور نمایندگان سازمان بهاشت جهانی در محل دفتر سازمان بهداشت جهانی وزارت بهداشت به میزبانی جناب آقای دکتر رحیم تقی زاده برگزار گردید که طی آن، ایشان پیشنهادهایی را در راستای اجرای بهینه طرح، استحصال و بهره برداری از داده ها در کوتاه ترین زمان ممکن ارائه فرمودند.
فهرست