کلاس دکترا

 

کلاس های کارشناسی ارشد و کارشناسی (شامل 12 کلاس درس می باشد و هر کلاس از 20 نفر تا 50 نفر ظرفیت دانشجو دارد)

 

 

– اتاق برگزاری کارگاه

 

 

 

 

فهرست