آغاز جلسات ژورنال کلاب دانشکده

در مهرماه، این بار با حضور ریاست دانشکده و انستیتو بعد از پایان تعطیلات تابستانی اولین جلسه ژورنال کلاب هفتگی دانشکده امروز اول مهر ۹۸ رأس ساعت ۱۰ صبح در دانشکده افتتاح گردید. در این جلسه که با حضور اعضاء محترم هئیت علمی دانشجویان PhD برگزار گردید، این بار با حضور ریاست محترم دانشکده و انستیتو که قبلاً با سمت هئیت علمی خود در جلسات شرکت می‌کردند. متفاوت از جلسات قبل بود.
شایان ذکر است که این جلسات به صورت منظم هفتگی در طول سال تحصیلی در خصوص بحث و تبادل نظر در پیشرفت‌های حوزه تغذیه به خصوص موضوعات مرتبط با تغذیه جامعه برگزار می‌گردد.

 

 

 

فهرست