آکادمی مجازی علوم تغذیه و صنایع غذایی در انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشورراه اندازی شد

آکادمی

 

انستیتو علوم تغذیه ای و صنایع غذایی در شرایط اپیدمی کووید 19 نسبت به راه اندازی آکادمی مجازی علوم تغذیه و صنایع غذایی که طی چند ماه قبل به منظور بهره برداری، برگزاری کارگاه ها و کلاس های آموزشی مرتبط در سراسر کشور طراحی و ساماندهی شده بود، با تاکید به بهره برداری در این ایام راه اندازی شد.

به گزارش روابط عمومی انستیتو علوم تغذیه ای و صنایع غذایی، با توجه به شرایط حاضر و اپیدمی کووید 19 در کشور مقرر شده است سامانه نوید به عنوان محور فعالیت های آموزشی مورداستفاده باشد از آنجا که در حال حاضر سامانه نوید قابلیت برگزاری کلاس ها به صورت آنلاین را دارد و تعدادی از اساتید محترم تقاضای برگزاری کلاس ها به صورت آنلاین را کرده اند.

اساتید می توانند طبق برنامه کلاسی که از ابتدای ترم طراحی شده بود در ساعات کلاس های مربوط به صورت آنلاین نسبت به برگزاری کلاس های خود اقدام کنند. این کلاس ها با تنظیمات صورت گرفته ضبط می شود و از آنجا که محور ارزیابی های آموزشی توسط دانشگاه سامانه نوید است، بلافاصله پس از برگزاری باید در سامانه نوید بارگذاری شود.

به منظور استفاده بهینه از این امکان، یک کلاس 2 ساعت آموزشی توسط واحد آی تی درنظر گرفته شده است که در چهارشنبه مورخ 17 اردیبهشت از ساعت 10 تا 12 در محل سالن شورای دانشکده با رعایت اصول ایمنی و بهداشتی فردی و نیز فاصله اجتماعی برگزار می شود.

لذا از اساتید گرانقدری که تقاضای برگزاری کلاس آنلاین داشته اند دعوت می شود در این برنامه آموزشی شرکت کنند.

فهرست