ارتقاء مرتبه علمی

ارتقاء رتبه علمی سرکار خانم دکتر کتایون پورولی به دانشیاری را تبریک عرض می نمائیم و از خداوند متعال آرزوی درجات علمی و معنوی بالاتر را برای سرکار آرزومندیم.

فهرست