اسامی برندگان مسابقه برکه حیات به شرح ذیل می باشد:

اسامی برندگان مسابقه برکه حیات به شرح ذیل می باشد:
✅دانشجویان:
۱- جناب آقای آرش قجر
۲- جناب آقای محمدرضا عباسی
۳- سرکار خانم مژده عفت دوست
۴- سرکار خانم فاطمه همتی
۵- سرکار خانم بهاره امینی
۶- سرکار خانم  بهار علیمحمد
✅ کارکنان و هیئت علمی:
۱- سرکار خانم غزاله اسلامیان
۲-سرکار خانم  زهرا اخوان عطار
✅فرزندان کارکنان و هیئت علمی:
۱- ثنا ذاکری
۲- امیر رضا درویش
⚠️ لطفا برندگان، حداکثر تا ساعت ۲۲ امشب، شماره کارت خود را به همراه نام و نام خانوادگی به شماره  09125151537  ارسال نمایند.
فهرست