استاديار دانشکده علوم تغذيه و صنايع غذايي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي: هیچ نوع افزودنی به عنوان مواد نگهدارند در شیر و فرآورده ای لبنی وجود ندارد

استاديار دانشکده تغذيه و صنايع غذايي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي اعلام کرد: براساس استانداردهای ملی  و ضوابطی که سازمان غذا و دارو در وزارت بهداشت ایران دارد، هیچ نوع افزودنی به عنوان نگهدارنده در شیر و فرآورده های لبنی وجود ندارد.

به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، دکتر وحید مفید با بیان این مطلب گفت: همه کارخانه هایی که از سازمان غذا و دارو و  از سازمان ملی استاندارد مجوز برای مهر استاندارد دارند  مجاز به استفاده از مواد افزودنی در شیر نیستند و در صورت مشاهده استفاده آن، توسط مراجع نظارتی با آن ها برخورد می شود. بنابراین هیچ کدام از فرآورده های لبنی که در ایران تولید می شود از هیچ گونه افزودنی تحت مواد نگهدارنده استفاده نمی شود.

وی با اشاره به مدت ماندگاری شیر بیان کرد: مدت ماندگاری شیر هر کارخانه ای با شبیه سازی شرایط نگهداری در آزمایشگاه باید مشخص می شود. در بسیاری از موارد اگر در شرایط استاندارد، نگهداری توسط عوامل توزیع فروش رعایت نشود و با مشکل مواجهه نشوند و آزمایشگاه آن ها به به ماندگاری 15 روزه رسیدند، طی 10 روز مدت ماندگاری شیر را قرار می دهند و در صورتی که  به ماندگاری 10 روزه رسیدند، مدت ماندگاری را برای 5 روز قرار می دهند. بنابراین  مدت ماندگاری شیر  نشان دهنده مواد افزودنی نیست.

استاديار دانشکده تغذيه و صنايع غذايي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي در ادامه به فرهنگ سازی در ترویج شیر در کشور اشاره کرد و گفت: وظیفه فرهنگ سازی در ترویج شیر دولت اعم از وزارت بهداشت و درمان، سازمان صدا و سیما و… است تا مصرف کنندگان بدانند که نوشیدن شیر چه مزیت هایی دارد.

مفید تصریح کرد: یکی از راه های ترویج شیر  که از حدود 20 سال گذشته شروع شد و متاسفانه قطع شد، مصرف شیر در مدارس بود. چرا که شیر مدرسه دو هدف را به دنبال دارد. هدف اول این است که دانش آموزان با شیر آشتی می کنند که از راه های افزایش رغبت مردم به مصرف شیر است و هدف دوم ایجاد امکان دسترسی آحاد مردم به مصرف شیر است تا جامعه را به سمتی حرکت بدهیم که شیر در سبد خانوارها قرار بگیرد.

وی بخش نظارت ها را از دیگر راه های فرهنگ سازی ترویج شیر در کشور دانست و افزود: در حال حاضر سازمان های مختلفی در کشور در حال نظارت بر روند تولید و مصرف شیر هستند. به طوری که این سازمان ها از ابتدای زنجیره دامپزشکی بر روی کیفیت شیر خام نظارت دارند و کارشناس، دکتر و دامپزشک در کارخانه ها، سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد نیز نظارت می کنند.

استاديار دانشکده تغذيه و صنايع غذايي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي ادامه داد: در مورد کل بخش غذا و صنعت شیر پیشنهاد بنده این است که همچون بسیاری از کشورهای دنیا، سازمان های نظارتی را بر ایمنی غذا متمرکز کنیم و سازمانی باشد که از مزرعه تا سفره را نظارت داشته باشد. چرا که تجربه جهانی نشان داده است این سیستم اثربخش تر خواهد بود.

فهرست