استادیار گروه تحقیقات سیاستگذاری غذا و تغذیه: فرهنگ سازی کاهش قند، نمک و چربی در رستوران ها از اولویت های مهم است

استادیار گروه تحقیقات سیاستگذاری غذا و تغذیه اعلام کرد: کاهش قند، نمک و چربی که یکی از اهداف بزرگ مهم وزارت بهداشت و درمان است و درنظر داشته که تا سال 2020 باید به این مسئله توجه می کردند، در تلاش هستیم تا از طرق مختلف مردم را به کاهش مصرف این موادغذایی تشویق کنیم.

به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، فاطمه اسفرجانی با بیان این مطلب گفت:  رستوران ها در کاهش مصرف قند، نمک و چربی نقش چشمگیری دارند اما در این مورد هیچ اقدامی تا به حال انجام نشده است. طرحی در این خصوص داریم تا رستوران داران در کاهش این مواد غذایی ورود پیدا کنند  و آموزش های لازم را با تدابیری که برایشان درنظرگرفتیم، دریافت کنند و با ترفندهای لازم، مصرف روزانه قند، نمک و چربی تا حدودی کاهش پیدا کند.

وی افزود: کاهش مصرف قند، نمک و چربی به پیشگیری از بیماریهای متابولیک و غیرواگیر که نتایج آن در دنیا روشن شده است، کمک می کند. نتایج به عمل آمده از کاهش مصرف این موادغذایی، شاهد کاهش وزن و کاهش بیماریهای قلب و عروقی در کالیفرنیا بودیم.

استادیار گروه تحقیقات سیاستگذاری غذا و تغذیه بیان کرد: با توجه به اینکه بیماریهای قلبی و عروقی در کشور ما رتبه بالایی دارد، مجاب کردن حضور رستوران داران در طرح ما جهت کاهش مصرف قند، نمک و چربی از اولویت های خوبی است تا بتوانیم آموزش بدهیم که چگونه این کار را انجام دهند و بتوانیم در نظام صنعت غذا، تغییراتی ایجاد کنیم.

فهرست