اطلاعیه ثبت نام کارشناسی ارشد

ضمن عرض تبریک و آرزوی موفقیت به کلیه پذیرفته شدگان آزمون مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1403-1402 به اطلاع می رساند جهت ثبت نام حضوری در دانشکده در تاریخ های اول و سوم مهرماه ( شنبه و دوشنبه ) از ساعت 8 صبح الی 14 ظهر با در دست داشتن اصل وکپی از مدارک به شرح ذیل به معاونت آموزشی دانشکده دفتر تحصیلات تکمیلی حاضر شده و ثبت نام خود را نهایی نماید. عدم حضورپذیرفته شده در تاریخ های فوق به منزله انصراف از تحصیل خواهد بود.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام حضوری : * توجه: از اصل مدارک دو سری کپی همراه داشته باشید.
1- اصل و کپی شناسنامه از تمام صفحات
2- اصل و کپی کارت ملی پشت و رو
3- عکس 4*3 (9 قطعه)
4- اصل و کپی دانشنامه و یا گواهی فراغت از تحصیل مقاطع قبلی
5- اصل و کپی ریز نمرات مقاطع قبلی
6- مدرکی که وضعیت نظام وظیفه را مشخص می کند اعم از کارت پایان خدمت، معافیت دائم، یا معافیت تحصیلی و…)
توجه مهم : پذیرفته شدگان مشمول نظام وظیفه عمومی جهت اخذ معافیت تحصیلی به سایت نظام وظیفه عمومی به آدرسhttps://sakha.epolice.ir/مراجعه نمایند و پس از ثبت نام در دانشکده با در دست داشتن برگه درخواست به مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه مراجعه نمایند.
7- گواهی پایان یا معافیت و یا ترخیص از طرح
8- گواهی صندوق رفاه دانشجویان
9- معرفینامه از ستاد شاهد و ایثارگر مبنی بر استفاده از سهمیه رزمندگان وایثارگران25% و 5% و …
10- معرفینامه از محل تحصیل قبلی جهت تایید رتبه بر اساس آیین نامه استعداد درخشان
11- نامه موافقت با ادامه تحصیل از بالاترین مقام مسئول اداری جهت کارکنان رسمی و پیمانی دولت
12- تکمیل و امضای فرمهای ثبت نامی https://pg.sbmu.ac.ir/
13- سند تعهد محضری که مطابق نمونه فرم تعهد شماره 1 و شماره 2 می باشد در دفترخانه (بصورت دو سند مجزا) تنظیم گردد (جهت دانشجویان روزانه اجباری)
توجه
1- سند تعهد محضری شماره (1) توسط کلیه پذیرفته شدگان تنظیم گردد.
2- سند تعهد محضری شماره (2) توسط پذیرفته شدگان سهمیه آزاد، استعدادهای درخشان،سهمیه رزمندگان، ایثارگران، همسر و فرزندان رزمندگان که کارمند رسمی- پیمانی شاغل نمی باشند تنظیم گردد.

فهرست