اطلاعیه معرفی کمیته تحقیقات و فن آوری دانشکده

معرفی کمیته تحقیقات و فناوری دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی

 با حضور دکتر سهراب وندی سرپرست کل کمیته تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

و

دکتر اسلامیان سرپرست کمیته تحقیقات و فناوری دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی

 زمان برگزاری: دوشنبه، ۱۵ آبان ماه، زنگ فرهنگ ساعت ۱۰-۱۲

مکان برگزاری: سالن آمفی‌تئاتر رازی دانشکده

از دانشجویان عزیز، به ویژه نو ورودی ها، دعوت می شود تا برای آشنایی با تسهیلات و آیین نامه های کمیته تحقیقات و فناوری و تجارب دانشجویان پژوهشگر، در این برنامه شرکت کنند.

فهرست