شناسايي موانع و چالش های پیش روی دانشجویان دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی

دانشجوی گرامی
با توجه به شیوع کرونا و مرسوم شدن آموزش های مجازی، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی در نظر دارد طی یک نظر سنجی، اقبال و شایستگی این آموزش ها را مورد سنجش قرار دهد.
خواهشمند است پرسش نامه آن لاین ذیل را با اختصاص زمانی اندک تکمیل فرمایید. از همکاری شما عزیزان سپاسگزاریم.
روابط عمومی دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی

لینک پرسش نامه https://formaloo.com/465mr

فهرست