اعلام تاریخ امتحانات میان ترم نیمسال اول97-96

تاریخ امتحانات میان ترم نیمسال اول 97-96 از 96/8/27 آغاز و در تاریخ 96/9/8 به پایان می رسد.

در صورتیکه دانشجویان  تمایل دارند بخشی از دروس خود را با موافقت استاد در میان ترم امتحان داده و از آزمون نهایی حذف کنند و یا دروس یک واحدی را زودتر از زمان پایان نیمسال امتحان دهند باید موارد زیر را رعایت کنند.

1- روز و تاریخ امتحان پس از تایید استاد درس توسط کلیه دانشجویان امضا شده و به مدیر آموزش اعلام شود.

2- این تاریخ باید به اطلاع کلیه دانشجویان همان ورودی و کسانیکه از ورودی های دیگر این واحد درسی را انتخاب کرده اند رسیده و امضا شود. چنانچه حتی یک نفر از دانشجویان امکان حضور در این امتحان حذفی را نداشته باشد، امتحان برگزار نخواهد شد.

3- کلیه ی امتحاناتی که حذفی پایان ترم هستند چنانچه خارج از تایم میان ترم و بدون اطلاع آموزش برگزار شود، از طرف آموزش قابل قبول نبوده و مجددا در پایان ترم برگزار خواهد شد.

با آرزوی موفقیت برای تمامی دانشجویان عزیز

 

فهرست