اعلام زمان بندی درخواست میهمانی و انتقال دانشجویان وزارت بهداشت و درمان سال 1397

به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی انتقالی و میهمانی به سایر دانشگاهها می رساند بدین منظور به سامانه نقل و انتقالات وزارت بهداشت، درمان و آموزش عالی مراجعه کنند. برای اطلاعات بیشتر، فایل های پیوست را مطالعه بفرمایید. 

میهمانی

میهمانی1

فهرست