افزودن بذرکتان به رژیم غذایی معمول یا رژیم مدیترانه ای می تواند شاخص های بالینی و میانجی های التهابی را در بیماران قلبی بهبود بخشد.

دکتر نصراله زاده عضو هیئت علمی گروه تغذیه بالینی دانشکده تغذیه در مورد بیماری های قلبی گفت: بیماری های قلبی عروقی از مهمترین عوامل تهدید کننده برای سلامت جوامع به حساب می آیند. در این زمینه، تغییر رژیم غذایی به منظور اصلاح عوامل خطر و کند کردن روند پیشرفت بیماری پیشنهاد می گردد. دکترنصراله زاده که یکی از مجریان طرح “ مقایسه اثر مصرف بزرک، به تنهایی و یا در ترکیب با رژیم مدیترانه ای، بر عملکرد اندوتلیال عروق و برخی شاخص های بیوشیمایی مرتبط با آترواسکلروز در مبتلایان به بیماری عروق کرونر است در این رابطه گفت: در یک مطالعه بالینی در دانشکده، 75 بیمار مبتلا به بیماری عروق کرونر که یک ماه قبل تحت آنژیوپلاستی قرار گرفته بودند، به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شده و به مدت 3 ماه، در کنار درمان دارویی، روزی 30 گرم بذر کتان همراه با رژیم غذایی مدیترانه ای و یا روزی 30 گرم بذر کتان یا یک عدد کپسول دارونما در کنار رژیم غذایی معمول خود دریافت نمودند.

وی در مورد نتایج این طرح گفت: نتایج مطالعه نشان داد افزودن بذر کتان به رژیم غذایی معمول و یا رژیم مدیترانه ای در بیماران قلبی می تواند شاخص های بالینی (ضخامت انتیما به مدیای کاروتید) و میانجی های پیشبرنده التهاب را بهبود بخشد؛ در حالی که، اثر بیشتری بر سطح لیپیدهای پلاسما در این بیماران که تحت درمان با دوز بالایی از داروی کاهنده کلسترول خون هستند، ندارد. بنابراین، با توجه به اثرات مفید رژیم مدیترانه ای و مصرف بذر کتان بر کنترل روند بیماری قلبی و عوامل خطر مرتبط با آن، تبعیت از الگوی رژیم مدیترانه ای و مصرف روزانه بذر کتان در کنار درمان دارویی تجویز شده توسط متخصصین قلب و عروق، به بیماران قلبی پیشنهاد می گردد.

لازم بذکر است دکتر جواد نصراله زاده ودکتر نفیسه خاندوزی مجریان طرح مذکور بودند.

فهرست