ضوابط امتحانات پایان ترم نیمسال اول 97-96

امتحانات پایان ترم نیمسال اول 97-96 از تاریخ 96/10/23 آغاز و در تاریخ 96/11/11 اتمام خواهد یافت.
دانشجویان با مراجعه به آدرس medical.sbmu.ac.ir میتوانند کارت ورود به جلسه خود را دریافت کنند.

ضوابط امتحانات پایان ترم

با آرزوی موفقیت برای دانشجویان گرامی، به اطلاع میرساند رعایت موارد زیر برای برگزاری هرچه بهتر امتحانات الزامی است.
1- دانشجویان باید نیم ساعت قبل از شروع امتحانات در دانشکده حضور داشته باشند.
2- به همراه داشتن کارت دانشجویی و کارت ورود به جلسه امتحان برای دانشجویان همه مقاطع الزامی است.
3- دانشجویان قبل از شروع امتحانات از ورود به محل آزمون خودداری کرده و فقط 5 دقیقه قبل از شروع امتحان در مکان مربوط به خود حاضر شوند.
4- دانشجویان باید بر اساس شماره صندلی درج شده در کارت آزمون در صندلی مربوط به خود مستقر شوند.
5- چنانچه دانشجویان در کارت آزمون خود مغایرتی را مشاهده کنند باید قبل از شروع امتحان مراقب جلسه را مطلع نمایند.
6- به همراه داشتن تلفن همراه در جلسه امتحان تخلف محسوب میشود و ضمن درج در صورتجلسه امتحان، موارد تخلف برای رسیدگی به کمیته انضباطی دانشگاه ارسال خواهد شد.
7- هر دانشجو باید قبل از ورود به جلسه آزمون وسایل و لوازم مورد نیاز در آزمون را به همراه داشته باشد و در صورت نیاز و صلاحدید استاد مربوطه، برای محاسبات از ماشین حساب شخصی استفاده کند. به هیچ عنوان اجازه استفاده از ماشین حساب دیگران و ماشین حساب تلفن همراه به دانشجویان داده نمی شود.
8- دانشجویانی که دو امتحان همزمان دارند باید قبل از شروع امتحان مراقب جلسه را مطلع کنند و در نظر داشته باشند که زمان برگزاری امتحانات برای این دانشجو تغییری نخواهد داشت.
9- برگزاری آزمون مجدد خلاف مقررات و قوانین آموزشی است. لذا دانشجویانی که با تاخیر به جلسه امتحانی برسند اجازه شرکت در امتحان را ندارند ودانشجویانی که به دلیل بیماری قادر به شرکت در آزمون نشوند اجازه امتحان مجدد ندارند.
موفق باشید

فهرست