امضای تفاهم نامه همکاری بین پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران و انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور

با هدف تعمیق همکاری ها در حوزه تحقیق و پژوهش تفاهم نامه همکاری بین انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور و پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم به امضا رسید.

در راستای ایجاد بستری مناسب برای گسترش همکاری¬های آموزشی-پژوهشی و استفاده بهینه از توانمندی های بالقوه موجود در مراکز و موسسات دانشگاهی، در نشستی که روز دوشنبه 21 شهریور ماه 1401 به میزبانی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم برگزار شد، تفاهم نامه همکاری بین پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم و انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور منعقد شد.
در این جلسه دکتر افشین استوار رئیس پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم ضمن ارائه معرفی از حوزه ها و رسالت های پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم گفت: با توجه به تنوع موضوعی و رشته ای فعالیت ها در مراکز و گروه های تحقیقاتی تابعه پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم از جمله در زمینه های بالینی، مبتنی بر جمعیت، کوهورت های اینده نگر و تحقیقات علوم پایه و اشتراکات قوی بین حوزه های ماموریتی دو نهاد تحقیقاتی امیدواریم که امضا تفاهم نامه حاضر مقدمه ای بر همکاری های گسترده و بلند مدت بین دو نهاد تحقیقاتی باشد.

وی همچنین با اشاره به این که بیوبانک مستقر در پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم داده های موثقی را در اختیار دارد تصریح کرد: با توجه به هزینه های بالای مطالعات علوم پایه بدون شک راهبرد همکاری مشترک میتواند منابع دو مرکز را برای انجام مطالعات با مقیاس بزرگتر تجمیع کند و هم اینکه تا بخش زیادی هزینه ها را کاهش دهد.

دکتر سید امیر محمد مرتضویان رییس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور نیز در این نشست با ابراز خرسندی از امضای این تفاهم نامه گفت: همکاری بین دو مرکز هم در بعد تحقیقات و هم دفتر فناوری و ارتباط با صنعت میتواند نتایج پرباری را در پی داشته باشد.
وی حمایت علمی از طرح های پژوهشی، استفاده از بسترهای اکوسیستم های نوآوری و فناوری در دو نهاد تحقیقاتی و مشارکت در تامین منابع اعتباری به منظور اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک را سازنده توصیف کرد.

در این نشست همچنین مقرر شد طرفین با معرفی افراد متخصص در حیطه های مرتبط به عنوان نماینده، یک تیم تخصصی با نظارت معاونین پژوهشی دو مرکز برای تدوین و پیشبرد پروژه های مشترک تشکیل دهند.

توضیح اینکه موضوع این تفاهم نامه کمک به توسعه دانش در حوزه های مرتبط با نقش تغذیه و کاربرد صنایع غذایی در کنترل اختلالات غدد درون ریز و همچنین بررسی برهم کنش ژنتیک، میکروبیوتا و تغذیه افراد از طریق ارتقای همکاری های مشترک و استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های پژوهشی، آموزشی و فناوری طرفین می باشد.

فهرست