انتخاب انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور به عنوان “مرکز تحقیقات منتخب” در جشنواره ابوریحان

انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور در بیست و چهارمین جشنواره پژوهشی ابوریحان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که در روز یکشنبه مورخ 3 دی ماه 1402 برگزار شد موفق به کسب عنوان ” مرکز تحقیقاتی منتخب” شد.

معیارهای انتخاب به شرح ذیل می باشد:

  • تصویب و اجرای طرح های اثر گذار بر اساس معیار های وزارت متبوع
  • دارای نقش برجسته در راستای اجرای طرح های فناورانه
  • ارتقای کمیت و کیفیت مقالات انستیتو در سال ارزشیابی

 

در این جشنواره همچنین از آقای امین عباسی دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت و ایمنی مواد غذایی به عنوان” دانشجوی منتخب” تقدیر شد.

.

روابط عمومی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، این انتخاب شایسته را به پژوهشگران و فعالان عرصه تحقیق و نوآوری تبریک عرض می نماید.

 

https://sbmu.ac.ir/all_news/%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%E2%8A%95%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86

فهرست