انتصاب دبیر کمیسیون تخصصی سلامت، ایمنی غذایی و رفاه اجتماعی

در حکمی از سوی دکتر پیمان صالحی دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری(عتف)، دکتر سارا سهراب وندی به عنوان دبیر کمیسیون تخصصی سلامت ایمنی غذایی و رفاه اجتماعی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی، متن این حکم به شرح زیر است.

سرکار خانم دکتر سارا سهراب وندی

با سلام

در اجرای بند 5 ماده 5 آیین نامه کمیسیون های تخصصی شورایعالی علوم تحقیقات و فناوری و نظر به دانش و سوابق ارزنده شما به موجب این حکم به مدت چهارسال به عنوان دبیر کمیسیون تخصصی سلامت، ایمنی غذایی و رفاه اجتماعی منصوب می‌شوید.

انتظار می رود در راستای اهداف و سیاست‌های کلان علم و فناوری کشور و درچارچوب وظایف قانونی شواریعالی عتف، با هماهنگی و همکاری سایر کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون‌های دائمی و هماهنگی در پیشبرد برنامه و ماموریت‌های کمیسیون تخصصی و سایر امور محوله نقشی فعال و شایسته ایفا نمایید.

از درگاه خداوند سبحان دوام توفیقات سرکار عالی را مسئلت می نمایم.

دکتر پیمان صالحی

دبیر کل شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری

https://sbmu.ac.ir/news1/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C

فهرست