انتصاب دکتر مهدی فرهودی به عنوان معاون آموزشی دانشکده

آقای دکتر فرهودی متخصص صنایع غذایی که P.h.D خود را از دانشگاه تهران دریافت کرده بودند و در ۳ سال گذشته علاوه بر تحقیق و تدریس در دانشکده، مدیریت مرکز رشد و نوآوری را نیز به عهده داشته اند که توانستند در همین مدت کوتاه افتخارات زیادی برای دانشگاه کسب کنند.

از درگاه ایزد منان مزید توفیقات برای خدمتی سرشار از شور و نشاط و مملوء از توکل الهی در جهت توسعه و پیشرفت مجموعه مسئلت داریم.

 

 

 

 

 

 

فهرست