انتصاب مدیر فناوریهای انستیتو و دانشکده

انتصاب مدیر فناوریهای انستیتو و دانشکده

 

 

در طی حکمی از سوی دکتر جلال الدین میرزای رزاز سرپرست انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دکتر محمد رضا کوشکی را بعنوان مدیر فناوریهای انستیتو و دانشکده منصوب کردند.

به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور در این حکم آمده است، با توجه به تعهد دانش و سوابق جنابعالی به موجب این حکم به مدیر فناوریهای انستیتو و دانشکده منصوب می شوید.

در این حکم به بازنگری و تشکیل شورای فناوری دانشکده و انستیتو و توسعه ارتبا دانشگاه با صنایع و اصناف غذایی و بازبینی و روان سازی روند تصویب و انجام طرح های تحقیقاتی سفارشی صنایع و توسعه ارتباطات فناوری با مراکز تحقیقات و دانشگاهی خارج کشور با همکاری و هماهنگی مدیریت بین الملل، بازنگری و روان سازی برگزاری رویدادهای مرتبط با صنعت و فناوری و همکاری نزدیک با واحدهای داخلی مجموعه در راستای توسعه فعالیت های فناورانه تاکید شده است.

در ادامه این حکم آمده است: امیدوارم با مدد وعنایات الهی و در ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج ) با بهره مندی از ظرفیت های موجود در انجام وظایف محوله و نیز در جهت دستیابی به دانشگاه نسل سوم موفق باشید.

فهرست