انتصاب معاون تحقیقات و فناوری انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور

 

دکتر جلال­الدین میرزای رزاز سرپرست انستیتو تحقیقات تغذیه و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی با صدور حکمی دکتر مرتضی عبداللهی را به عنوان معاون تحقیقات و فناوری انستیتو تحقیقات تغذیه­ای  و صنایع غذایی کشور و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات تغذیه و دانشکده علوم تحقیقات و صنایع غذایی در حکم صادره آمده است: با توجه به تعهد و سوابق ارزشمند علمی و اجرایی جناب عالی به موجب این ابلاغ به عنوان معاون تحقیقات و فناوری انستیتو تحقیقات تغذیه­ای و صنایع غذایی کشور و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی منصوب می­کنم.

امید است با استعانت از خداوند متعال و رعایت موازین شرعی و قانونی و نیز با توجه به وضعیت کنونی کشور و لزوم استفاده بهینه از منابع موجود نسبت به انجام وظایف و امور محوله در راستای تحقق اهداف و رسالت­های مجموعه اقدام نمایید.

 

فهرست