انتصاب معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده

جلسه تودیع و معارفه معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی با حضور اعضای هیات رییسه در تاریخ دوشنبه 11 بهمن ماه در محل دفتر ریاست برگزار شد.
در این جلسه ضمن قدردانی از زحمات خانم دکتر کتایون پورولی در این مدت، طی حکمی از سوی ریاست مجموعه، خانم دکتر آرزو رضازاده به سمت معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده منصوب شدند.

فهرست