انستیتو تحقیقات تغذیه ای با توجه به جایگاه ملی اش در حوزه تغذیه و غذا حرف اول را می زند

انستیتو تغذیه بعنوان متولی اصلی علمی، تحقیقاتی حوزه تغذیه و غذا در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حرف اول را می زند.

به گزارش روابط عمومی انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دکتر محمد اسماعیل اکبری مشاور عالی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان مطلب فوق افزود، من از پتانسیل موجود در انستیتو مطلع ام و میدانم در اینجا توان انجام برنامه های کلان ملی وجود دارد و باید انجام شود.

وی که درجمع کارگروه کمپین تغذیه سالم سخن می گفت افزود امیدوارم هر چه سریعتر دبیرخانه این کمپین در انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی تشکیل شود و از تمامی افراد و صاحب نظران این امر برای مشارکت دعوت بعمل آید.

وی تصریح کرد: در نخستین گام اجرای کمپین تغذیه سالم می توان بعنوان یک مدل و پایلوت، روی بحث ریزمغذی ها تمرکز شود زیرا در اجرای کمپین بحث عدالت اجتماعی هم باید مد نظر قرارگیرد و ما نمی توانیم تنها به مردم توصیه کنیم که چه بخورند بلکه باید به مردم کمک هم بکنیم مواد مورد نیاز بدنشان تامین شود.

دکتر اکبری خاطرنشان کرد برای مثال ما قادر نیستیم همه مردم را درمصرف شیر و لبنیات و غذای دریایی به حدی برسانیم که ویتامینD شان را تامین کنیم و نیاز به تامین ریز مغذیها داریم که از دورترین نقاط کشور تا شهرهای بزرگ در دسترسی مردم باشد.

مشاور عالی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اهمیت اجرای صحیح کمپین تغذیه گفت: این تفکر ارزشمندی است و خود این امر ارزش محسوب می شود و اگر این کمپین را ناقص طراحی و اجرا کنیم زحمات ما زیر سئوال میرود و خدایی نکرده جوابی که می خواهیم از اجرای این کمپین نمی گیریم و لذا پیشنهاد بنده اینست از تمامی امکانات موجود چه در سطح وزارتخانه مانند PhC و معاونت بهداشتی، دفتر بهبود تغذیه سازمان غذا و دارو که دارای توان عظیمی هستند در اجرای این کمپین بهره بگیریم. این استاد دانشگاه با اشاره به کمپین های مشابه اجرا شده درسایر کشورها خاطرنشان کرد حتماً کمپین های بین المللی را مطالعه و آنها را با یکدیگر مقایسه نمایید و چون در طی اجرای کمپین خواهید دید چقدر باید دانش و سطح سواد خود را ارتقاء دهید تا درخصوص یک سلول تا اقتصاد اجتماعی حرف برای گفتن در جامعه داشته باشید. همکاریهای بین بخشی با گروه های دانشگاهی چقدر می تواند راه گشا باشد. همکاری های علمی در این کمپین به هیچ عنوان نباید دست کم گرفته شود.

ایشان پیشنهاد کردند در جلسه ای موضوع با دکتر نمکی با توجه به تاکید ایشان به پیشگیری و اهمیت غذا و تغذیه در ارتقاء سلامت، مطرح شود و دستورات و توصیه های ایشان اعمال شود.

درخاتمه وی با تاکید مجدد برنیاز به تلاش مضاعف در کشور در حوزه پیگیری از بیماری ها بر نقش انستیتو تغذیه در این حوزه تاکید کردند و بیان داشتند که مدیریت انستیتو با شتاب بیشتری تمام توان و ظرفیت انستیتو را برای طراحی و اجرای مداخلات همسو با سیاست های وزیر محترم بهداشت به کار گیرند.

شایان ذکر است در ابتدا این جلسه دکتر میرزای رزاز رئیس انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی به تشریح اهمیت و جایگاه آموزش و ارتقاء فرهنگ تغذیه پرداخت و گزارش کاملی از امکانات و توانمندیهای انستیتو برای اجرای کمپین تغذیه سالم با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای حاضرین در جلسه ارائه داد.

فهرست