بازدید فرمانده قرارگاه کرونا

فرمانده قرارگاه کرونا و ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر زالی به همراه معاون محترم بهداشت دانشگاه، دکتر جانبازی تاریخ 1400/6/29 به صورت سر زده از مرکز واکسیناسیون تجمیعی انیستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی بازدید به عمل آوردند. ایشان از نزدیک با مراجعان و کادر پرسنلی تزریقات واکسن، دیدار و از زحمات بی شائبه همکاران قدردانی نمودند.
قابل ذکر است انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی با همکاری دانشجویان کانونهای هلال احمر دانشکده پزشکی از تاریخ 20 شهریور ماه تاکنون موفق به تزریق بالاتر از 7 هزار دز واکسن سینوفارم شده است.

فهرست