انعقاد تفاهم نامه میان انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور و مرکز تحقیقات ژنومیک دانشگاه

در جلسه مشترک میان انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور و مرکز تحقیقات ژنومیک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با حضور رییس انستیتو، رییس مرکز تحقیقات و برخی از اساتید دو مرکز، تفاهم نامه همکاری با هدف راه اندازی واحد ژنومیک تغذیه منعقد گردید. بنابر مفاد این تفاهم نامه، مقرر شد این دو مرکز در زمینه های تحقیقاتی، آموزشی و اجرایی در حیطه ژنومیک تغذیه همکاری فعال داشته باشند و شرایط جهت اجرای طرح های مشترک تسهیل گردد.

 

 

فهرست