انعقاد تفاهم نامه همکاری انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور با اپلیکیشن پزشکت

تفاهم نامه همکاری انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور با شرکت تدبیرسلامت مرهم (اپلیکیشن پزشکت) در رابطه با ارتقاء فرهنگ تغذیه سالم در جامعه با حضور دکتر جلال الدین میرزای رزاز سرپرست انستیتو و مهندس حسنعلی باغبانیان نائب رئیس هیات مدیره شرکت تدبیرسلامت مرهم (اپلیکیشن پزشکت) منعقد شد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مفاد آن می باشند. به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور ، این تفاهم نامه فی مابین به منظور امور مهم ذیل صورت پذیرفت؛
اول ارتقاء فرهنگ تغذیه سالم در جامعه به صورت اجرای بخش هایی از کمپین بزرگ تغذیه سالم که از قبل توسط انستیتو طراحی شده است و دوم این که با توجه به ورود افراد فاقد صلاحیت علمی درزمینه رژیم درمانی خصوصا در فضاهای مجازی مقرر شد اپلیکیشن پزشکت به صورت انحصاری جهت ورود در حوزه رژیم درمانی از همکاری نیروهای فارغ التحصیل معرفی شده از انستیتو در همه ابعاد رژیم درمانی مانند کاهش وزن، سوء تغذیه و بیماری ها، بیماران قلبی عروقی، بیماران سرطانی، بیماران کلیوی و … استفاده نماید . شایان ذکر است، کلیه ی نیروهای مورد تأیید انستیتو تغذیه ایران در اپلیکیشن پزشکت به عنوان مشاور حضور خواهند یافت و دیگر نیروهایی که از قبل نیز در این اپلیکیشن فعالیت می کردند ، با تأیید انستیتو ، روال سابق همکاری خود را ادامه خواهند داد .
فهرست