انعقاد تفاهم نامه همکاری بین انستیتو تغذیه‌ و هلدینگ ایثارگران فتح دنا

تفاهم‌نامه همکاری انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و‌ صنایع غذایی کشور با هلدینگ ایثارگران فتح دنا و با حضور رییس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی به امضا رسید.

به گزارش روابط عمومی، دکتر علیرضا زالی در مراسم انعقاد تفاهم‌نامه همکاری انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و‌ صنایع غذایی کشور و‌ هلدینگ ایثارگران فتح دنا اظهار کرد: انعقاد این تفاهم نامه همکاری تعهدات اخلاقی، اجتماعی و حرفه‌ای را در صنعت غذا ایجاد خواهد کرد.

وی ظرفیت‌سازی و استفاه بهینه از امکانات را یکی دیگر از دستاوردهای تفاهم‌نامه مذکور عنوان کرد و افزود: مفاد تفاهم‌نامه همکاری انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و‌صنایع غذایی کشور با هلدینگ ایثارگران فتح دنا به سرعت و با کارایی مورد لزوم شکل عملیاتی به خود خواهد گرفت.

رییس دانشگاه نقش مرجعیت علمی، ملی و فراملی انیستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور را یادآور شد و خاطرنشان کرد: اطمینان از اصالت غذای مصرفی با تایید مراکز علمی و آکادمیک به عنوان مراکزی که از سرمایه‌اجتماعی قابل قبولی برخوردارند، توسط مردم امکان پذیر است.

دکتر زالی تاکید کرد: توسعه کار ملی در سطح همکاری مشترک بین دو مرکز نیاز به همگرایی، فهم مشترک و توان طرفین دارد.

سه عنصرسرمایه، قدرت اجرایی مطلوب و دانش کافی سه عنصر اثرگذر برای دسترسی به اهداف این تفاهم‌نامه است که رییس دانشگاه به آن اشاره کرد.

وی امنیت و ایمنی در حوزه غذا را موضوعی مهم عنوان کرد و تدوین برنامه‌های غذایی ملی و بومی را ضروری دانست.

دکتر زالی گفت: اگر در تولید غذا در بخش کلان به‌گونه‌ای عمل شود که شاخص‌های استاندارد مورد توجه باشد، بهره‌وری اقتصادی را به‌دنبال خواهد داشت.

توزیع، توسعه، غنی‌سازی بومی واصلاح کیفیت در قالب فعالیت‌های مشترک می تواند راهکار موثری برای ارتقای صنعت غذا در کشور باشد.

به گفته رییس دانشگاه فعالیت مشترک در زمینه تولید غذاهای ارگانیک، پربیوتیک‌ها، غذاهایی باکالری بالا، غذا داروها و ایجاد تنوع برای رفع نیازهای غذایی بیماران خاص با کمک سرمایه‌گذاری و دانش فنی مشترک می‌تواند در قالب همکاری‌های هلدینگ ایثارگران فتح دنا و انستیتو باشد.

دکتر زالی توجه به استاندارهای ملی و بین‌المللی با هدف معرفی غذاهای کشور به عنوان خرده کالای فرهنگی بین‌المللی به سایر کشورها را مورد توجه قرار داد و تاکید کرد: در حوزه غذا با توجه به تنوع بالای غذایی می‌توانیم از ظرفیت‌های بین‌المللی و معرفی به سایر کشورها با کمک مطالعات علمی و دانشگاهی بهره ببریم.

دکتر امیرمحمد مرتضویان رییس انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی نیز در این نشست از ترسیم اهداف راهبردی در حوزه صنعت غذادر کشور خبر داد و اظهار کرد: امکانات تجهیزاتی، مالی و‌پشتیبانی در اختیار ارتقای صنعت غذا در کشور است.

وی با اشاره به این که ضمن انعقاد تفاهم  نامه جامع انیستیتو تحقیقات و‌ تغذیه‌ای و هلدینگ ایثارگران‌ فتح دنا، ارتقای آموزش و‌پژوهش ذیل این تفاهم‌نامه دیده شده است، اظهار کرد: توسعه فرهنگ غذای سنتی ایرانی و ارتقای نفوذ فرهنگی از طریق غذا در سایر کشورها با حفظ حقوق مادی و معنوی دانشگاه و انستیتو یکی از دستاوردهای انعقاد این تفاهم‌نامه خواهد بود.

دکتر علی موسوی مدیرعامل هلدینگ ایثارگران فتح دنا نیز در این نشست گزارشی از تاریخچه تاسیس و فعالیت‌های موسسه ارایه داد و اظهار کرد: تامین امنیت غذایی از جمله کانون‌های حساسی است که باید با کمک ایده‌های نوین و استفاده از ابزار نرم‌افزاری به این حوزه ورود کنیم و بیش از پیش اثرگذار باشیم.

https://sbmu.ac.ir/index.jsp?siteid=518&fkeyid=&siteid=518&pageid=45166&newsview=123627

فهرست