انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک بین انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور و پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 بسمه تعالی

تفاهم نامه همکاری‌‌های مشترک

بین انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور و پژوهشکده بیماریهای گوارش و کبد

       دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

    در راستای بهره گیری از تجربیات و تبادل اطلاعات و محققین که به عنوان ارزشمندترین سرمایه‌های دانشگاهی و همچنین به منظور استفاده از امکانات سخت افزاری اعم از تجهیزاتی و آزمایشگاهی با هدف ارتقاء سطح کیفی و کمی آموزش و پژوهش درکشور، این تفاهم نامه مابین جناب آقای دکترسید هدایت حسینی رئیسانستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور که از این پس “انستیتو” نامیده می شود به نشانی: تهران، شهرک قدس (غرب)،‌ بلوارشهید فرحزادی، خیابان شهیدحافظی(ارغوان غربی)، پلاک۷ تلفن: ۲-۲۲۳۶۰۶۶۱ نمابر:۲۲۳۶۰۶۶۰ کدپستی: ۱۹۸۱۶۱۹۵۷۳ از یک طرف و جناب آقای دکتر محمد رضا زالی رئیس پژوهشکده بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که از این پس“پژوهشکده” نامیده می‌شود به نشانی: تهران، بزرگراه چمران، خیابان یمن، خیابان اعرابی، بیمارستان طالقانی، پژوهشکده بیماریهای گوارش وکبد ،تلفن: ۲۲۴۳۲۵۲۶ کد پستی: ۱۹۸۵۷۱۷۴۱۳  از طرف دیگر، جهت همکاریهای مشترک منعقد می گردد.

ماده ۱:  موضوع تفاهم نامه

همکاری مشترک در فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فناوری به ویژه سه زمینه مشخص زیر که البته منحصر به این اینها نخواهد بود:

 • بیماریهای منتقله از موادغذایی
 • فرآورده های فاقد گلوتن
 • مطالعات کوهورت رابطه تغذیه و بیماری های غیرواگیر

ماده ۲:  محورهای توافقی

الف-  پژوهشی

 1. انجام مشترک طرحهای پژوهشی درسطوح ملی و بین المللی
 2. بکارگیری امکانات و تجهیزات انستیتو و پژوهشکده به منظور تسهیل درانجام طرحهای پژوهشی هریک از طرفین
 3. بکارگیری توان تخصصی متخصصین و اعضای هیأت علمی انستیتو و پژوهشکده به منظور توسعه بخش‌های مختلف آزمایشگاهی ـ تحقیقاتی
 4. همکاری در انتشار نشریات علمی ـ ‌تخصصی

ب- آموزشی

 1. همکاری در برگزاری دوره‌های آموزش علمی- کاربردی و دوره‌های عالی آموزشی- پژوهشی درزمینه مشترک مورد علاقه دو طرف
 2. تبادل محقق برای آموزش و یادگیری تکنیک‌های پایه و پیشرفته بالینی تخصصی مرتبط با فعالیت های دو طرف
 3. هره‌گیری از امکانات تحقیقاتی، آموزشی هردو مجموعه به منظورانجام پایان‌ نامه‌های تحقیقاتی فوق لیسانس و دکترا تخصصی ( PHDو رزیدنتی)، طراحی و اجرای آن با همکاری انستیتو و پژوهشکده

تبصره۱:  امتیازات مادی و معنوی همکاریها و فعالیتهای مشترک از قبیل ابداع، اختراع اکتشاف، مقاله، کتاب، کارگاه و همایش بر اساس سهم تعیین شده هر یک از طرفین در طرحهای مصوب مشترک به طرفین تعلق خواهد گرفت.

تبصره۲اجرای کلیه موضوعات فوق منوط و موکول به انعقاد قرارداد جداگانه در هر مورد و تعیین حقوق و تکالیف طرفین در قراردادهای مذکور می‌باشد و این تفاهم­نامه فی نفسه تعهدی برای هیچ یک از طرفین ایجاد نمی‌کند.

 

ماده ۳:  نحوه همکاری

 1. به منظوراجرایی نمودن تفاهم نامه افراد ذیل به عنوان نمایندگان ثابت طرفین برحسب زمینه های شخصی در ماده ۱ معرفی می گردد.

الف- بیماریهای منتقله از موادغذایی: نماینده از انستیتو آقای دکتر سید هدایت حسینی و نماینده از پژوهشکده آقای دکتر محمدرضا زالی

ب-  فرآورده های فاقدگلوتن: نماینده از انستیتو آقای دکتر مهرداد محمدی و نماینده از پژوهشکده آقای دکتر محمد رستمی نژاد

ج- کوهورت رابطه میان تغذیه و بیماریهای مزمن درمعلمان ایران: نماینده از انستیتو آقای دکتر مرتضی عبداللهی و نماینده از پژوهشکده آقای دکترامیر صادقیان

 1. مفاد تفاهم نامه بمدت۳ سال از امضای طرفین جاری و عملی خواهد بود و در صورت توافق تمدید مدت قرارداد بلامانع است.
 2. درصورت عدم رضایت ازنحوه عملکرد هریک ازطرفین ،هر طرف قادر خواهد بود پس ازیک مرتبه تذکرکتبی، تفاهم نامه را به صورت یکجانبه فسخ نماید.
 3. هرگونه اختلاف که ناشی ازاین تفاهم نامه باشد و بطورمسالمت آمیز بین طرفین قرارداد حل و فصل نگردد ازطریق دفتر حقوقی دانشگاه متبوع بعنوان داور مرضی الطرفین حل و فصل خواهد گردید.

 

فهرست