اهدای خون توسط کارکنان و دانشجویان دانشکده و انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی

 

رییس دانشکده و انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور گفت: اهدای خون توسط کارکنان، دانشجویان و اعضای هییت علمی با مراجعه به پایگاه سیار انتقال خون مستقر در آمفی تاتر امام رضا(ع) انستیتو انجام شد و همکارانم در این امر خداپسندانه مشارکت کردند.

به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات تغذیه وصنایع غذایی دکتر جلال الدین میرزای رزاز که خود نیز بعنوان یک اهدا کننده خون در این مراسم حضور داشت ضمن قدردانی از مشارکت گسترده همکاران ودانشجویان با بیان مطلب فوق افزود: ترویج و گسترش فرهنگ نوع دوستی و فعالیت های بشر دوستانه از مهمترین اهداف اهداکنندگان بوده است.

وی با اشاره به وضعیت آلودگی هوا و کاهش ذخیره بانک خون تصریح کرد: با توجه به وضعیت آلودگی کشور در روزهای گذشته، شهروندان کمتر امکان تردد در سطح شهر و بالطبع اهدای خون را داشتند و ما از طریق سازمان انتقال خون متوجه شدیم بانک ذخیره خون کاهش یافته است.

دکتر میرزای رزاز در ادامه افزود: ما به عنوان یک پایگاه دانشگاهی تصمیم گرفتیم که به سهم خودمان در این کار بشر دوستانه مشارکت کنیم و ضمن اعلام آمادگی از سازمان انتقال خون درخواست کردیم تا یک گروه سیار به انستیتو اعزام نماید.

وی اظهار امیدواری کرد: با این اقدام امیدواریم گامی در جهت افزایش ذخیره بانک خون که به هر حال از منابع حیاتی سیستم درمان کشورمان است برداشته باشیم.

فهرست