اولین جلسه شورای فرهنگی دانشکده و صنایع غذایی در سال 1399 با حضور دکتر رزاز برگزار شد

اولین جلسه شورای فرهنگی دانشکده و صنایع غذایی در سال 1399 با حضور دکتر رزاز  برگزار شد

اولین جلسه شورای فرهنگی دانشکده  علوم تغذیه و صنایع غذایی در سال 99 با حضور مدیریت محترم امورفرهنگی و فوق برنامه دانشگاه، معاون محترم دانشجویی و فرهنگی، نماینده محترم دفتر نهاد مقام معظم رهبری و سایر اعضای شورای فرهنگی در تاریخ 23 تیرماه برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی انستیتو تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، در این جلسه هاشم ورزی ضمن تشکر از دغدغه پیگیری امور فرهنگی در ایام کرونا توسط مسئولین دانشکده که موجب ایجاد انگیزه در دانشجویان، همکاران و اعضای محترم هیئت علمی در شرایط بیماری کووید ۱۹ شده است، تاکید کردند از برگزاری طرح ها و پروژه های جدید، همایش های دانشگاهی و ملی با محوریت دانشکده علوم تغذیه وصنایع غذایی استقبال و پشتیبانی های مالی و اجرایی را به عمل می آورند.

همچنین حجت الاسلام والمسلمین شراهی نماینده دفتر نهاد مقام معظم رهبری یاد آور شد کار عمده و اصلی جلسات فرهنگی آسیب شناسی است. موانع پیشرفت فرهنگی از جمله عدم شفافیت و سادگی در روابط دانشگاهی، فاصله گذاری و نگاه از بالا بین استاد و دانشجو باید از بین برود و به دلیل پر هزینه و دیر بازده بودن کارهای فرهنگی می توان با همزبانی بیشتر ریشه سازی فرهنگی انجام دهیم.

از دیگر موارد مصوب در شورا می توان به :

  • انجام سلسله کارگاه های مهارت های ارتباطی با پیگیری اخذ امتیاز فرهنگی و جلسات دورهمی توسط نماینده محترم مقام معظم نهاد رهبری برای اعضای محترم هیات علمی
  • یادآوری و بزرگداشت مناسبت های ملی و مذهبی از طریق اتوماسیون، تابلوهای اعلانات و شبکه های مجازی
  • نصب سردیس و بنای یادبود شهدای دانشجوی گرانقدر دانشکده

 

فهرست