اولین جلسه کلاس آموزش مجازی در سامانه

 

 

به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور اولین جلسه کلاس آموزش مجازی در سامانه ( آکادمی مجازی علوم تغذیه و صنایع غذایی ) در دانشکده علوم تغذیه توسط آقای دکتر احسان حجازی برگزار گردید.

فهرست