اینوتک سلامت 3

در راستای دستیابی به اهداف دانشگاههای نسل سوم و بهبود بهره وری از دانش و فناوری موجود، رویداد اینوتک سلامت 3 با محوریت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در حوزه امنیت و سلامت غذا و تغذیه در تاریخ 15-13 تیرماه سال 1397 برگزار می شود.

اولین جلسه کار گروه علمی امنیت و سلامت غذا و تغذیه اینوتک سلامت 3 با حضور آقای دکتر افشین زرقی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه و آقای دکتر هدایت حسینی رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور و سایر اعضاء سازمان های مرتبط و بخش غیر دولتی بمنظور برنامه ریزی و اجراء این رویداد در تاریخ 17 بهمن برگزار شد. لازم به ذکر است رویداد اینوتک 3 با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و همکاری سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در موضوع امنیت و سلامت غذایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران در موضوع فناوری اطلاعات و دانشگاه علوم توانبخشی در موضوع تجهیزات پزشکی بمنظور ارتقاء فناوری سلامت در این سه حوزه و توسعه زنجیره کار آفرینی علمی و مبتنی بر فناوری برگزار می شود. اهداف برگزاری این رویداد عباتند از:

  • جلب مشارکت سرمایه گذاری در فناوری سلامت بویژه حوزه غذا و تغذیه
  • توانمندسازی اعضاء هئیت علمی و دانشجویان از طریق ایجاد شبکه ارتباطی و برگزاری کارگاههای توانمندسازی در ارتباط با فناوری و بازار
  • معرفی محصولات جدید مبتنی بر فناوری در حوزه سلامت به شبکه فن بازار
  • تسهیل ورود ایده های فناورانه سلامت به مراکز رشد و بازار سلامت
  • توسعه کسب و کار در حوزه فناوری سلامت از طریق آشنایی با روند بازار محصولات سلامت و شبکه حامیان و فناوران

انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی و مرکز رشد و فناوری غذا و تغذیه این انستیتو به نمایندگی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در این رویداد نقش برنامه ریزی و اجراء موضوع امنیت و سلامت غذا و تغذیه را برعهده دارد.

فهرست