بازدید از کارخانه آرد سبوس گل آذین آشتیان

در راستای اجرای سیاست های دولت و وزارت متبوع در خصوص اشاعه تولید نان کامل با کیفیت در نانوایی های سنتی سطح کشور، در تاریخ 1402/10/9 بازدید از کارخانه آرد سبوس گل آذین آشتیان در استان مرکزی، با حضور رئیس محترم انستیتو، مدیر فناوری و کارشناسان فناوری و پژوهشی و همچنین نماینده تام الاختیار وزیر کشور در امور سلامت، نماینده جهاد کشاورزی استان، مسئول ستاد تحول استان مرکزی و مدیرعامل کارخانه، در محل کارخانه انجام شد. مصوبات جلسه به شرح زیر است:

– عقد تفاهم نامه انستیتو و استانداری استان مرکزی در خصوص نظارت برتولید با کیفیت نان کامل در استان

-عقد قرارداد انستیتو و مدیر عامل کارخانه یاد شده در راستای  استانداردسازی تولید آرد و نان سنتی کامل و همچنین تولید اسنک های سلامت محور بر پایه دانه های گندم.

-برگزاری همایش علمی احیای تولید و مصرف نان کامل سنتی با نهادهای ذی ربط (استانداری، جهادکشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران) در استان مرکزی.

 

فهرست