بازدید جمعی از دانشجویان مقطع دکترای رشته علوم و صنایع غذایی دانشکده از دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

روز سه شنبه مورخ 5 دی ماه 1402، جمعی از دانشجویان دکترای رشته علوم و صنایع غذایی دانشکده از دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران به عنوان قدیمی ترین دانشکده کشور (تاسیس 1279) بازدید کردند.

در این بازدید، دانشجویان از بخش های موزه جانوران، پایلت لبنیات، پایلت کنسرو و محوطه مجموعه دیدن کردند.

در پایان، دکتر موسوی، رییس دانشکده، با دانشجویان دیداری صمیمانه داشتند.

فهرست