بازدید شهردار منطقه 2 از انستیتو و دانشکده علوم تغذیه

به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، مهدی صالحی (شهردار منطقه 2) از بخش های مختلف دانشکده و انستیتو از جمله مجموعه سالن های همایش، بخش های پژوهشی و کلینیک تغذیه بازدید کرد.

همچنین در پایان بازدید نشست مشورتی شهردار با رییس انستیتو برگزار و در خصوص همکاری و تعاملات بیشتر بین شهرداری و انستیتو تاکید شد.

 

فهرست