بازدید معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه از مرکز رشد و نوآوری صنعت غذا و تغذیه

جناب آقای دکتر افشین زرقی معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه در روز سه شنبه مورخ 97/4/26 از مرکز رشد و نوآوری انستیتو بازدید به عمل آوردند. در طی این بازدید جناب آقای دکتر هدایت حسینی ریاست محترم انستیتو چگونگی روند شکل گیری و مراحل تاسیس مرکز رشد و نوآوری انستیتو را بیان فرمودند. سپس جناب آقای دکتر حمیدرضا مقیمی مدیر محترم امور فناوری دانشگاه، از نحوه تعامل و همکاری امور فناوری با مراکز رشد دانشگاه توضیحاتی ارائه نموده و بعد از آن جناب آقای دکتر مهدی فرهودی مدیر محترم مرکز، گزارش مبسوطی از برگزاری رویدادهای ترویجی- آموزشی انجام شده و فعالیتهای صورت گرفته و همچنین روند جذب و پذیرش واحدهای فناور در بخش “رشد” و “پیش رشد” مرکز ارائه نموند. در ادامه جناب آقای دکتر زرقی ضمن ابراز رضایت از اجرای صحیح روند پیشرفت فعالیتهای مرکز رشد و نوآوری انستیتو تغذیه، یادآوری نمودند این الگوی صحیح در سایر مراکز رشد تابعه دانشگاه نیز اجرا گردد.

در ادامه جناب آقای دکتر افشین زرقی به اتفاق هیات همراه از فضای فیزیکی مرکز رشد و کارگاه فناوری در حال احداث و همچنین پایلوت پلنت صنایع غذایی انستیتو بازدید نمودند.

شایان ذکر می باشد در حین بازدید با عنایت به برگزاری رویداد کارآفرینی قاصدک (معرفی و ارائه تجربیات موفق یکی از استارتاپ های حوزه سلامت کشور)، ایشان ضمن شرکت در این رویداد، نقطه نظرات و ارشادات لازم را متذکر شدند.

فهرست