بازدید معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور

عصر دیروز سه شنبه 6 اردیبهشت ماه 1401 نشستی با حضور دکتر یونس پناهی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، دکتر علیرضا زالی رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر افشین زرقی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه و جمعی از مدیران و مسوولین اجرایی، به منظور شناخت قابلیت های علمی و پژوهشی انستیتو و کمک به نقش ملی و کشوری انستیتو در جهت امنیت غذایی و ایمنی غذایی در محل حوزه ریاست مجموعه برگزار شد.

• زنجیره کامل پژوهش از مزرعه تا سفره در انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
• تحقیقات دانش بنیان فقط تاسیس شرکت یا کارخانه نیست
• سرفصل های جدیدی در صنعت غذا شکل می گیرد
• غذای فاقد اصالت صدمات زیادی به سلامت مردم وارد می کند
• پژوهش در صنایع غذایی با شتاب بیشتر در دستور کار
• انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور دارای مرجعیت علمی در حوزه غذا و تغذیه است
• تحقیقات سلامت مواد غذایی باید به سفره‌های مردم برسد

3https://sbmu.ac.ir/index.jsp?siteid=518&fkeyid=&siteid=518&pageid=42632&newsview=115953

فهرست