بازدید معاون محترم دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت از انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی

بازدید معاون محترم دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت از انستیتو و دانشکده

 

دکتر فراهانی، معاون محترم دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت روز چهارشنبه مورخ 6 اردیبهشت 1396در انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی حضور یافتند.

در این دیدار که با همراهی جناب آقای دکتر مشکینی، رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت انجام شد، جمعی از معاونین دانشکده و نمایندگان معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه نیز حضور داشتند. در این دیدار دکتر فراهانی بیان نمود که انستیتو به عنوان قطب علمی تغذیه می تواند نقش مهمی در ارتقا فرهنگ تغذیه دانشجویان وجامعه داشته باشد.

دکتر هدایت حسینی نیز درادامه این نشست گفت: با توجه به برنامه های معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارتخانه جهت بهبود کیفیت غذاهای سلف های دانشجویی، انستیتو علوم تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور آمادگی دارد در بخش های مختلف این طرح از جمله ؛ تهیه برنامه غذایی مطابق با نیازهای دانشجویی، ارائه راهنمای پخت سالم جهت حفظ کیفیت مواد غذایی، چک لیست کیفیت مواد اولیه و فرآیند و سینی غذای نهایی و … مشارکت نماید. همچنین به عنوان مقدمه ای جهت احداث مجموعه فرهنگی در پایان جلسه بازدیدی از فضای باز انستیتو و دانشکده صورت گرفت.

فهرست