با شعار شکست کرونا در سایه پژوهش؛ جشنواره ابوریحان به عنوان یکی از مهمترین فعالیت ها در عرصه پژوهش و سلامت

بیست و یکمین دوره “جشنواره پژوهشی ابوریحان بیرونی” همزمان با هفته پژوهش و  با توجه به شیوع بیماری کرونا امسال به صورت مجازی برگزار شد. نوآوری جشنواره امسال تقدیر از پژوهشگران شاخص در سطح ملی و بین المللی بود که امید است مرزهای این جشنواره را از دانشگاه فراتر برده و اهمیت آن را در کشور و در سطح بین المللی به خصوص در مهار کرونا به نمایش بگذارد.

این جشنواره به عنوان یکی از مهمترین جشنواره ها در عرصه پژوهش و سلامت، متاثر از شرایط حاکم در کشور، می تواند زنجیره میان علم و درمان را محکم تر کند و جامعه دانشگاهی را در مسیری درست به سمت دستیابی به اهداف والای نظام سلامت کشور سوق دهد.

در این جشنواره پژوهشگران برتر بین المللی، ملی و پژوهشگران دانشگاه و برگزیدگان و منتخبان پژوهشی در حوزه های دانشجویی، مراکز، دانشکده ها، مجلات و مقالات معرفی و از آقای دکتر سید امیر محمد مرتضویان، عضو هیات علمی دانشکده علوم تغذیه ای و صنایع غذایی به عنوان “استاد پژوهشگر منتخب”، خانم دکتر سوده رازقی جهرمی عضو هیئت علمی دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی به عنوان “فناور منتخب” و  آقای حامد کردورکانه دانشجوی دکترای تخصصی علوم تغذیه دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی به عنوان ” دانشجوی منتخب”  تقدیر شد.

فهرست