برای هفتمین بار درخشش نام دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

 

جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی معتبرترین جشنواره علوم پزشکی کشور است که هرساله میزبان محققین، صاحبان پژوهش های برتر و برگزیدگان مرتبط با پژوهش شامل دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، نشریات علوم پزشکی، کمیته های تحقیقات دانشجویی و مراکز رشد و فناوری و همچنین موسسات غیر دولتی حامی پژوهش می باشد. امسال هم بیست و پنجمین دوره این جشنواره مهم در تاریخ 1398/10/23 در مرکز همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزارشد و به یاری خدا و همت اساتید مربوط، کمیته تحقیقاتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با مدیریت آقای دکتر سید محمد امیر مرتضویان مشاور راهبردی علمی انستیتو تحقیقات تغذیه کشور برای هفتمین سال پیاپی رتبه یک دانشگاه های کشور را کسب کرد.

 

روابط عمومی انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی

 

فهرست