بررسی برنامه غنی سازی نان با ویتامین  Dبا محوریت علمی انستیتو تحقیقات تغذیه ای وصنایع غذایی کشور وهمکاری معاونت بهداشت وسازمان جهانی بهداشت

 

نشست بررسی برنامه غنی سازی نان با ویتامین Dدر انستیتو با حضور همکاران معاونت بهداشت وزارت بهداشت و  پروفسور ابراهیم المدفا رییس سابق انجمن بین المللی علوم تغذیه (IUNS) و رییس دپارتمان تغذیه دانشگاه وین از طرف سازمان جهانی بهداشت در روز چهارشنبه بیست و نهم آذرماه 1396جهت تبادل نظر با محققان انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور و برنامه ریزی پایلوت غنی سازی آرد با ویتامین D ، در انستیتو برگزار شد. در این نشست دکتر هدایت حسینی، رییس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور،با ذکر اهمیت پرداختن به کمبود گسترده ویتامین D بیان کرد: کمبود ویتامین D از مشکلات شایع در سراسر گیتی است و ایران نیز از این امر مستثنی نیست. داده های برنامه ملی مراقبت غذا و تغذیه (Food and Nutrition Surveillance) که از سال 1392 به همت محققان انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور در کشور آغاز شده است، حاکی از این است که بیش از 70 درصد کودکان و بزرگسالان ایران مبتلا به درجات مختلفی از کمبود ویتامین D هستند. به این علت و در جهت تحقق اهداف توسعه پایدار، وزارت بهداشت در قالب برنامه های مشترک با سازمان جهانی بهداشت، برنامه غنی سازی مواد غذایی با ویتامین D را در اولویت قرار داده است.پروفسور المدفا گزارشی از وضعیت ویتامین D در سایر کشورها و راهکارهای موفق برخی کشورها در مقابله با کمبود این ویتامین پرداخت و به دنبال آن دکتر نیستانی، مدیر گروه تحقیقات تغذیه انستیتو، گزارشی از تجربه موفق این مجموعه در غنی سازی آرد با ویتامین D ارائه داد. در این جلسه به استفاده از غنی سازی اجباری و اختیاری مواد غذایی بخصوص آرد گندم به عنوان راهکار بهینه مقابله با کمبود گسترده ویتامین D تاکید شد.ودر پایان بازدید از آزمایشگاهها وپایلونت پلنت انستیتو جهت بررسی توان آزمایشگاهی برنامه انجام شد.

فهرست