برپایی مراسم روز دانشجو

به مناسبت گرامیداشت 16 آذر و روز دانشجو مراسمی در دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی برگزار شد:

این مراسم با حضور ریاست دانشکده و مسئولین مربوطه با برپایی غرفه و اهداء گلدان گل و پک تغذیه ای به دانشجویان انجام شد.

گلدانهای گل با هماهنگی شهرداری منطقه 2  به صورت رایگان در اختیار دانشکده قرار گرفت و پک های تغذیه ای از طرف مدیریت دانشجویی دانشگاه ارسال شد.

 

فهرست