برگزاری بازارچه پاییزی دانشجویان

در دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی برگزار شد:

بازارچه پاییزی دانشجویان

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، جشنواره پاییزی دانشجویان به همت معاونت دانشجویی و فرهنگی و همکاری تشکل انجمن اسلامی دانشجویان در تاریخ یکشنبه 13 آذر ماه در محوطه دانشکده برگزار شد.

در این بازارچه که با استقبال دانشجویان، اساتید و کارکنان روبرو شد، محصولات غذایی، تولیدی و خوابگاهی ارایه و به فروش رسید.

 هدف از راه اندازی بازارچه های دانشجویی در وهله نخست، ارتقای نشاط اجتماعی در بین دانشجویان، فرهنگسازی ترویج کسب و کار و اشتغال دانشجویی، آشنایی دانشجویان با فرصت های اشتغال و کارآفرینی و نیز تقویت وضعیت اقتصادی قشر دانشجو است.

 

 

 

 

فهرست