برگزاری جشنواره غذا، به مناسب روز جهانی غذا

به مناسب روز جهانی غذا جشنواره ای با شعار :آب غذاست،آب زندگی است. و بر پایه غذاهای پایدار در دانشکده برگزار شد.

 طی این برنامه، علاوه بر غرفه های غذای دانشجویی،یک غرفه برای اساتید هم در نظر گرفته شده بود که از استقبال خوبی همراه بود.

در طی مسابقه برگزار شده با داوری اساتید محترم خانم ها: دکتر امیدوار،دکتر رضازاده،دکتر حقیقیان ، دکتر نیکویه و حضور افتخاری آقای دکتر نیستانی برندگان این جشنواره بر اساس غذای پایدار به شرح زیر است:

غذای اصلی: کیمیا دهقان

دسر: آقای امیرحسین چهل‌میران

که جوایز برندگان در حضور دبیر کانون های فرهنگی دانشگاه، آقای امیررضا الله قلی‌پور داده شد.

فهرست