جلسه همکاری مشترک با پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

در راستای انعقاد تفاهم نامه همکاری فی ما بین انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور و پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران جلسه ای با حضور روسای دو مرکز، معاونین تحقیقات و فناوری، مدیران فناوری، مدیران بین الملل، مدیران گروه های مربوط و مدیران روابط عمومی جهت ایجاد کارگروه در روز سه شنبه مورخ ۲۶/۷/۱۴۰۱ به میزبانی انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور برگزار شد.

در این جلسه طرفین بر فعالیت های مشترک ذیل تاکید کردند:

1- برگزاری کمیته راهبردی مشترک حداقل دو بار در سال

2- برگزاری کارگروه های مشترک در زمینه های تحقیقات، فناوری، آموزش همگانی و بین الملل

فهرست