برگزاری دومین جلسه همکاری مشترک در دانشکده مجازی، آموزش پزشکی و مدیریت علوم پزشکی شهید بهشتی

دومین جلسه همکاری مشترک بین انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی و دانشکده مجازی، آموزش پزشکی و مدیریت علوم پزشکی شهید بهشتی با هدف پیگیری مفاد تفاهم نامه آموزشی و پژوهشی قبلی در تاریخ چهارشنبه 13/12/99 در محل سالن جلسات دانشکده مجازی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه که با حضور دکتر مرتضویان سرپرست، آقای دکتر فرهودی معاون آموزشی، خانم دکتر عجمی مدیر ترجمان دانش و آموزش همگانی، خانم اسدی مدیر روابط عمومی، خانم دکتر سهراب مدیر EDO انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی و همچنین دکتر سلیمان احمدی رییس، دکتر جعفری معاون پشتیبانی، دکتر جهان مهر معاون پژوهشی، دکتر زهره خوش گفتار معاون اموزشی دانشکده مجازی، آموزش پزشکی و مدیریت برگزار شد، خانم دکتر میر مقتدایی مدیرگروه یادگیری الکترونیکی، گزارشی از روند اقدامات انجام شده در خصوص تفاهم نامه قبلی ارایه داد.

در این جلسه دکتر احمدی ضمن تاکید بر اینکه هدف از انعقاد تفاهم نامه انجام کار میدانی و اجرایی در خصوص طرح ها و پروژه های کاربردی و پایان نامه هایی با اولویت محصول محور است، عنوان کرد: کلیه بستر های نرم افزاری و سخت افزاری برای اجرایی شدن مفاد تفاهم نامه فی مابین فراهم است.

  • درچگونگی نحوه اجرا مقرر شد در مورد هر یک از فعالیت ها، قرارداد مستقلی منعقد و معاونت پژوهشی دانشکده ها مسولیت نظارت بر جنبه های پژوهشی و معاونت آموزشی نظارت بر جنبه های آموزشی تفاهم نامه را برعهده داشته باشند.
  • پیگیری زیر ساخت های لازم به منظور برگزاری دوره های پودمانی با همکاری سازمان غذا و دارو، و بخش صنایع غذایی به عنوان ضلع سوم همکاری ها در جذب سرمایه.
  • پیگیری استفاده از پتانسیل دانشکده مجازی در تولید محتواهای الکترونیکی استاندارد در جهت ارتقای وب سایت اختصاصی واحد ترجمان دانش وآموزش همگانی.
  • تشکیل کارگروه هایی با حداکثر 5 نفر از اعضای هیئت علمی و مدرسین دوره ها، در خصوص تکمیل فرمت برگزاری دوره ها در سه سطح مقدماتی و میانی و پیشرفته.
  • با توجه به اینکه اولویت بندی و نیاز سنجی در خصوص دوره های آموزشی از قبل انجام شده، کار گروهی تشکیل و برای جذب همکاری اساتید علاقمند به همکاری فراخوان جدید ارسال گردد و هماهنگی های لازم به منظور اخذ آموزش مداوم و امتیاز باز آموزی انجام شود.

در پایان جلسه مقرر شد برگزاری اولین دوره آموزشی با موضوع بسته بندی توسط آقای دکتر فرهودی، دوره آموزشی تغذیه درکرونا توسط خانم دکتر عجمی، دوره آموزشی تغذیه بیماران دیابتی درکرونا توسط خانم دکتر سهراب و جلسه بعدی در نیمه دوم فروردین ماه 1400 در محل دانشکده تغذیه برگزار می شود.

 

فهرست