برگزاری مراسم گرامیداشت روز کارگر

 

مراسم گرامیداشت روز کارگر با حضور رییس انستیتو ومعاون توسعه ومدیران اداری وکارگران زحمتکش در انستیتو ودانشکده علوم تغذیه وصنایع غذایی برگزار شد. دکتر حسینی ضمن تبریک روز جهانی کار وکارگر گفت: همه از شرایط سخت کار برای شما کارگران عزیز اطلاع دارند و تلاش می کنیم محیط کار  رل برای شما عزیزان امن و راحت تر نماییم . بنده دست همگی شما عزیزان را به گرمی می فشارم  و روز کارگر وزحمات صادقانه شما بزرگواران را ارج می نهم. دکتر محمدی معاون توسعه نیز با تبریک این روز گفت: از فعالیتها وتلاش همه شما تشکر می کنم و برای شما عزیزان آرزوی سلامتی وموفقیت می نمایم

در این مراسم همکاران خدمات انتظارات ودر خواستها وپیشنهادهای خود را برای بهبود شرایط مطرح کردند ودکتر حسینی بااستقبال از موارد مطروحه، دستور بررسی آنها را صادر کرد. در پایان از همه زحمتکشان مجموعه قدردانی شد.

فهرست