برگزاری نشست مشترک پژوهشی در انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور

نشست مشترک پژوهشی میان انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی و مرکز غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه، با حضور روسا، معاونان و مدیران هر دو مرکز در تاریخ یکشنبه 21 اسفند ماه 1401 در محل انستیتو برگزار شد. این جلسه به منظور هم اندیشی در خصوص مباحث پژوهشی و فناوری در حوزه غذا و  تغذیه و ارتباط آن با بیماری های غدد تشکیل شد.

فهرست